ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,449 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,449 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 1,270 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 5,675 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,837 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.25% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,188 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,838 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 650 ล้านบาท ด้านผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ในวันนี้รุ่น LB273A วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.1476% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.33 เท่าของวงเงินประมูล ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนม.ค.67 ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค.67 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวันนี้ (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี Source bond คือ รุ่น LB249A และ Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB346A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 742 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย28-02-2024Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย75,448.76 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.25 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.23 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.25 %เพิ่มขึ้น0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง848.29ลดลง83 %
พันธบัตรรัฐบาล47,061.77เพิ่มขึ้น190 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.23,311.10ลดลง62 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ739.89เพิ่มขึ้น329 %
หุ้นกู้เอกชน2,890.85เพิ่มขึ้น16 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top