SOLAR กลับเข้าจังหวะโตต่อจากปี 66 พลิกเป็นบวก เล็งแตกไลน์สู่พลังงานลม-น้ำ

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดเผยว่า ปี 67 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปี 66 โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจประเภท EPC โดยเข้าประมูลงานราชการและเอกชน และบริษัทฯ ยังเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสความสามารถในการคว้างานใหม่ให้มากขึ้น, ติดตั้ง Private PPA เพิ่มเติมพร้อมกับแตกไลน์ธุรกิจพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่น พลังงานน้ำ และพลังงานลม ซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนตั้งแต่ต้นปีนี้ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันธุรกิจ EPC ซึ่งเป็นบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการให้บริการมากกว่า 250 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ ยังเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสความสามารถในการคว้างานใหม่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีโครงการ Solar Farm & Private PPA ซึ่งในส่วนที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) มีกำลังการผลิตรวม 23.758 เมกะวัตต์ ใน จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Amway และ Cal cop ที่สนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 66 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 418.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 145.86 ล้านบาท หรือ 53.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 272.44 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 171.37 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 167.36 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง จำนวน 147.14 ล้านบาท, รายได้จากการขายไฟฟ้า จำนวน 113.98 ล้านบาท, รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต จำนวน 54.94 ล้านบาท, กำไรจากการยกหนี้ จำนวน 73.49 ล้านบาท, รายได้จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า จำนวน 18.65 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 10.10 ล้านบาท

“กำไรสุทธิสำหรับปี 66 จำนวน 171.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338.73 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์และ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า อันเนื่องมาจากการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน” นายสิทธิชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top