เริ่มแล้ว! ตลท.ปรับขึ้นเครื่องหมายเตือนใช้ซีรีย์ C ชุดใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปรับขึ้นเครื่องหมายเตือนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ใหม่ มีผลวันที่ 26 มี.ค.67 โดยปรับการขึ้นเครื่องหมาย Caution หรือ C เป็นเครื่องหมาย CB ดังนี้

บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) และ บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) เหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน >= 5% ของสินทรัพย์รวม วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) เหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP/DNP/FP/FPG หุ้นกู้ของบริษัท วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

ข้อมูลการดำเนินการ

– หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

– ปัจจุบันสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP หุ้นกู้ของ JKN

นอกจากนั้น ตลท.เปลี่ยนเครื่องหมาย NP เป็น CC บนหุ้นของบริษัทจดทะเบียน คือหุ้น บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (SWC) เหตุผลการขึ้น CC เนื่องจาก กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 26 มี.ค.67

ข้อมูลการดำเนินการ

– หลักทรัพย์ดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายจาก NP เป็น CC ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ

– หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

– เมื่อขึ้นเครื่องหมาย CC ครบ 3 เดือน และบริษัทยังมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อไป

ทั้งนี้ ตลท.จะไม่ขึ้นเครื่องหมาย CC บนหลักทรัพย์ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน อย่างไรก็ตาม หากครบ 6 เดือน และบริษัทยังมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อไปตามแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top