“บิ๊กโจ๊ก” ยังมีหมดสิทธิชิงเก้าอี้ ผบ.ตร.แม้ถูกดำเนินคดีอาญา ก.ตร.ผู้ทรงฯ ระบุไม่เป็นข้อจำกัด

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ถูกดำเนินคดีอาญายังไม่เป็นข้อจำกัดสิทธิต่อการมีชื่อเป็นแคนดิเดต ผบ.ตร. คนต่อไป เพราะนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอชื่อของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งอาวุโส ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน

แม้เรื่องความประพฤติอาจมีประเด็นที่สังคมมีคำถามว่าต้องหาคดีอาญาหรือโดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีความเกี่ยวข้องเป็นข้อพิจารณาได้หรือไม่อย่างไร ก็คงต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ นายกรัฐมนตรีมีสิทธิสามารถเสนอได้ ส่วนข้อจำกัดตามที่กล่าวอ้าง หรือมีประเด็นที่สอบถามกันจะต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า ประเด็นนี้จริงๆแล้ว ข้อมูลทั้งหลายมีกระบวนการดำเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัย คงต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ หากถามว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายเหมือนอย่างที่มีข้อสันนิษฐาน หรือมีคนสงสัยมาตลอดว่าการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของการเตะตัดขา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ก็ขอบอกว่ากระบวนการแต่งตั้ง ผบ.ตร.จะเริ่มประมาณเดือน ต.ค.67 ซึ่งส่วนนี้กฎหมายให้อำนาจนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแคนดิเดต 4 คน รวมถึง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ด้วย

ส่วนการพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มีประเด็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไป 2 เรื่อง คือ 1.การดำเนินคดี ล่าสุด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน เรื่องคดีจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนจะมีการสรุปและเสนอสำนวน โดยมีความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องไปยังอัยการ หากอัยการสั่งฟ้องก็จะส่งต่อไปที่ศาล หากสั่งไม่ฟ้องจะต้องส่งสำนวนกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมีความเห็น ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นแย้งไม่เห็นด้วยกับอัยการที่สั่งไม่ฟ้องก็ต้องส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อสั่งวินิจฉัยชี้ขาด

หากชี้ขาดประการใดก็ยุติไปตามนั้น หากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลจะเป็นไปตามกระบวนกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ ก็ไปดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาในชั้นศาล จนศาลมีคำพิพากษาตัดสิน จะศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงของการตัดสินแต่ละศาล ซึ่งเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ตามกรอบระยะเวลา ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาคดีนี้

ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวอีกว่า อีกส่วนหนึ่งกรณีข้าราชการต้องหาคดีอาญา จะต้องมีการรายงาน โดย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงแม้ในขณะนี้จะไปช่วยราชการอยู่ แต่มีรักษาราชการอยู่ เพื่อจะให้มีการพิจารณาดำเนินการทางวินัย โดยจะพิจารณาประกอบกับรายงานของพนักงานสอบสวน เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง หรือตั้งกรรมการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย ก็อยู่ในดุลยพินิจหรือในอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า การพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย คณะกรรมการที่ดำเนินการสามารถมีความเห็นว่าผิดหรือไม่ผิด จะเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หากวินัยร้ายแรงสามารถเสนอความเห็นให้มีการลงโทษ จะไล่ออก ปลดออก เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีการสอบสวน เรื่องวินัยเป็นกระบวนการที่แยกออกมา และสามารถสรุปความผิดทางวินัยได้โดยไม่ต้องรอผลทางคดีอาญา ซึ่งจะสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ แม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนจนฟังว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงถึงลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก แต่หากคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่ามีมลทินมัวหมอง หากอยู่ไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย อาจมีความเห็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้

ขณะที่กระบวนการพักราชการหรือให้ออกจากราชการ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เป็น รอง ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในขณะนี้คือรักษาราชการราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top