“กองทรัสต์ SMES-หมอรัชต์ชยุตม์” 2 ผถห.ใหญ่ BPS เทขายเกลี้ยงพอร์ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบ รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บมจ. บีพีเอส เทคโนโลยี (BPS) โดย ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMES (กองทุนย่อยกองที่ 2) ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 13.5483% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

และรายงานการจำหน่าย หุ้นของ BPS โดย นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.3542% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top