EP รับเงินกู้แบงก์ BIBV ของเวียดนามก้อนแรก 870 ลบ.ลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังลม 30 MW

ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนาม (BIDV) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินกู้จำนวน 597,500 ล้านดอง หรือประมาณ 870 ล้านบาทให้แก่ Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทย่อยของ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ที่ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม สามารถเบิกเงินกู้ได้ทันที 60% ของวงเงินทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะเบิกได้เมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ (FIT) กับทาง EVN คาดว่าน่าได้ข้อสรุปต้นปี 68

สำหรับโครงการ HL3 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ได้รับการอนุมัติให้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.66 และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.67 เป็นต้นมา

อีก 3 โครงการที่เหลือ กำลังการผลิตรวม 130 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ COD กับทาง EVN คาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ภายในเดือน พ.ค.67 ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการทยอยลงนามในสัญญาเงินกู้ส่วนที่เหลือในวงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาทต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top