“พัฒน์พงษ์ ผาทอง”ลาออกเก้าอี้เอ็มดีใหญ่ HENG มีผล 30 เม.ย.

news

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top