“นรินทร์ นิรุตตินานนท์” ผงาดขึ้นถือหุ้นใหญ่เบอร์หนึ่ง SOLAR ที่ 12.64% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) รายงานว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมระหว่างที่ 11-22 เม.ย.67 ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยนายนรินทร์ นิรุตตินานนท์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 165,224,000 หุ้น คิดเป็น 12.64% จากเดิมถืออยู่ 55,224,000 หุ้น คิดเป็น 4.61%

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลต่ออำนาจการควบคุมโครงสร้างการบริหาร ตลอดจนการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เป็นการทำรายการโดยผ่านการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และ ไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer แต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top