BAM หั่นดอกเบี้ย 0.25% 6 เดือนช่วยลดภาระลูกหนี้ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า ในฐานะที่ BAM เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงที่ช่วยรองรับหนี้เสียในระบบการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการและแก้ไขให้กลายเป็นหนี้ดีกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 67

สำหรับลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และยังมีการผ่อนชำระกับ BAM อยู่ ลูกหนี้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ BAM กำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ BAM โดยอัตโนมัติ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกหนี้ในช่วงที่กลไกตลาดกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่จุดสมดุลในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดย BAM ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของ BAM ยังมีโครงการอื่นๆที่ได้ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ ได้แก่ โครงการสุขใจ ได้บ้านคืน ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยมีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 25 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 25 เดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี, โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ สำหรับลูกหนี้กลุ่ม Start-up และ SME ที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 25 ล้านบาทให้ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมิน คิดดอกเบี้ย 0 % นาน 25 เดือน ผ่อนชำระไม่เกิน 25 ปี, โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้ ที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันมีภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถเลือกชำระหนี้ครั้งเดียวให้เสร็จสิ้น ภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระภายใน 3 ปีภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการประนอมหนี้กับกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรให้มาชำระหนี้ตามกำลังความสามารถและด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวเพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ BAM เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทุกรายเข้ามาเจรจาประนอมหนี้เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน โดย BAM เจรจาบนพื้นฐานการพิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงและกำลังการผ่อนชำระของลูกหนี้ ดังนั้นในกรณีลูกหนี้รายใหม่ที่ได้รับจดหมายเชิญให้มาประนอมหนี้กับ BAM (Hello Letter) ให้รีบตัดสินใจติดต่อเจ้าหน้าที่ BAM ทันที ซึ่ง BAM ให้ความเชื่อมั่นว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้ให้หาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขหนี้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top