ครม.อนุมัติกรอบงบ 67 เพิ่มเติมใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนวงเงินรอสรุปเสนอครม. 28 พ.ค.

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหารือกัน และในวันนี้ทางสำนักงบประมาณได้นำเสนอที่ประชุมครม. โดยมีทางเลือกที่จะใช้งบกลางได้ หรือเปลี่ยนงบ แต่การเปลี่ยนงบ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะจะมีปัญหาทางเทคนิค

ดังนั้น จึงตัดสินใจว่า ทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 แต่ต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.งบประมาณ และหลักเกณฑ์ของวินัยการเงินการคลัง และอยู่ในกรอบหนี้สาธารณะ ไม่ให้เกินกรอบ 70% โดยจะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ส่วนที่มีการจะเสนอการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1.22 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลนั้น นายพิชัย กล่าวว่า มีบางคนอาจคำนวณวงเงินไว้ประมาณนั้นถ้าอยู่ในกรอบ ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุด แต่ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งว่า เป็นเท่าไร โดยจะนำเสนอครม. อีกครั้งในวันที่ 28 พ.ค. นี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top