“พิชิต” โชว์หนังสือลาออกจาก รมต.สำนักนายกฯ มีผลตั้งแต่ 21 พ.ค.

นายพิชิต ชื่นบาน ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 เป็นต้นไป หลังถูกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คนเข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีแต่งตั้งให้ตนเป็นรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยได้ระบุเหตุผลในการยื่นลาออกว่า เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับตนเอง แม้ว่าได้มีการตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง จึงไม่ยึดติดกับตำแหน่งในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงขอลาออกเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้

อนึ่ง การลาออกของ นายพิชิต เกิดขึ้นก่อนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 พ.ค.ว่าจะรับคำร้อง 40 สว.ที่ยื่นเรื่องให้พิจารณาวินิจฉัยถอดถอนนายกรัฐมนตรี และ นายพิชิตออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเด็นว่า ด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top