“เผ่าภูมิ” มอบนโยบาย สคร. ลุยแก้รัฐวิสาหกิจขาดทุน-ปรับพอร์ตหุ้น-เร่งรัดลงทุน PPP

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยให้ทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน ปรับเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเพื่อคำนวณโบนัส ทบทวนหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือครอง เร่งรัด ผลักดันโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) และเน้นกระจายไปยังภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน มีภารกิจทับซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพ โดยให้ สคร. ร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด ปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, องค์การคลังสินค้า, องค์การตลาด, องค์การสุรา, โรงงานไพ่, โรงพิมพ์ตำรวจ, อู่กรุงเทพ, สหโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

2. ปรับเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเพื่อคำนวณโบนัส ให้จ่ายตามสัดส่วนของช่วงระดับคะแนน (Prorate) และลดน้ำหนักปัจจัยผลกำไร แต่เพิ่มน้ำหนักปัจจัยการสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะแบงก์รัฐ และเร่งปรับกลุ่มประเมินรัฐวิสาหกิจ

3. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ตามเป้า ให้ตัวเลขการเบิกจ่าย 95% เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุด และติดตามให้นำส่งเงินให้คลังตามเป้า

4. ทบทวนหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือครอง ทั้งที่ควรถือครองไว้ เช่น หุ้นที่มีศักยภาพ หุ้นที่ภาครัฐมีนโยบายต้องถือครอง และที่ไม่มีความจำเป็นต้องถือครอง และควรจำหน่ายออก เช่น หุ้นที่ได้รับจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ เร่งทำแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และแผนการลงทุนที่สร้างผลกำไรให้แก่รัฐ

5. ผลักดัน ติดตาม เร่งรัด โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เป้าหมาย 47,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกแหล่งเงินทุน นอกจากงบประมาณ

6. กระจายโครงการ PPP ไปยังภูมิภาค และขยาย PPP ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top