บอร์ด กสทช.ไฟเขียวหลักการงบกองทุน USO ก้อนใหม่เกือบ 6 พันลบ.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ที่ประชุม กสทช. อนุมติในหลักการโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (USO) ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ฉบับที่ 3 กรอบวงเงิน 5,862.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,991.12 ล้านบาท

2. ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,371.85 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือโรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

3 ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 499.18 ล้านบาท ในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ

ในที่ประชุมมีมติผ่านการพิจารณาทุกยุทธศาสตร์ในหลักการ เพียงแต่ในยุทธศาตร์ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล( รพ.สต.) ยังมีรายละเอียดด้านค่าเช่าที่ยังมีราคาสูง เมื่อเทียบกับราคากลาง และผู้รับผิดชอบโครงการภายหลังจากส่งมอบ ดังนั้นจึงให้สำนักงาน กสทช. ไปทำรายละเอียดกลับมาเสนอในการประชุมบอร์ดกสทช.อีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค.นี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top