ครม. ไฟเขียวมาตรการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ยกเว้นวีซ่า-ขยายเวลาพำนักในไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการและแนวทางการตรวจลงตรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เช่น

– การให้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา สามารถพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน

– เพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่ หรือ Destination Thailand Visa

– ปรับปรุงสิทธิสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยขยายเวลาพำนักในประเทศไทยหลังการศึกษา 1 ปี

– ปรับปรุงและเงื่อนไขการรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราว พำนักระยะยาว หรือ Long Stay สำหรับผู้มีอายุมากที่ประสงค์ใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top