ครม.ไฟเขียวปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็น 17-45 บาทเริ่ม 3 ก.ค. 67

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกำหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุก ๆ ระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่เริ่มการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ (3 ก.ค. 47) โดยอัตราค่าโดยสารปัจจุบันจะครบกำหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 ก.ค. 67

อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งอนุมัติหลักการให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบจากรถไฟฟ้าสายอื่นมายังรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 ถึงวันที่ 2 ก.ค. 69 เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top