ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,625 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,625 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 26,613 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 945 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,445 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.51% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 9,555 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,445 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5,110 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ที่ระดับ 2.50% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย17-06-2024Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย61,624.81 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.32 %เพิ่มขึ้น0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.35 %เพิ่มขึ้น0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.51 %เพิ่มขึ้น0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง17,129.33เพิ่มขึ้น194 %
พันธบัตรรัฐบาล16,727.39เพิ่มขึ้น13 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.22,571.05ลดลง23 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ51.46ลดลง61 %
หุ้นกู้เอกชน2,480.37ลดลง61 %
พันธบัตรต่างประเทศ3.92n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top