ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 105,892 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 105,892 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 38,452 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 3,082 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,963 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.45%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,963 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,963 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย25-06-2024Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย105,892.14 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.31 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.35 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.45 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง1,049.60ลดลง18 %
พันธบัตรรัฐบาล24,206.95เพิ่มขึ้น21 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.73,952.55เพิ่มขึ้น239 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ99.94เพิ่มขึ้น9478 %
หุ้นกู้เอกชน3,910.76เพิ่มขึ้น3 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top