สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

กองทุนรวมเปิดใหม่

วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุน ประเภท บลจ.
24 – 31 ก.ค. 67 KFSGB6M5
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M5
ตราสารหนี้
24 – 25 ก.ค. 67 SCBGOV6M22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 22
ตราสารหนี้
23 – 31 ก.ค. 67 B-EUPASSIVE
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ
ตราสารทุน, Feeder Fund
23 – 31 ก.ค. 67 B-USPASSIVE
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ
ตราสารทุน, Feeder Fund
23 – 30 ก.ค. 67 ES-GINCOME-UH
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged
ตราสารหนี้, Feeder Fund
23 – 26 ก.ค. 67 SCBGOV3M24
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 24
ตราสารหนี้
18 – 25 ก.ค. 67 ES-GOVCP6M22
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M22
ตราสารหนี้
17 – 25 ก.ค. 67 KTGOV6M3TK
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M3TK
ตราสารหนี้
16 – 23 ก.ค. 67 KT-JAPANALL
กองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap Equity
ตราสารทุน, Feeder Fund
15 – 23 ก.ค. 67 SCBGOV6M21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 21
ตราสารหนี้
Back to Top