สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

กองทุนรวมเปิดใหม่

วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุน ประเภท บลจ.
12 – 18 ธ.ค. 66 DAOL-USTBILL
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล
ตราสารหนี้
06 – 19 ธ.ค. 66 ONE-ULTRAPLUS
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์
กองทุนผสม
04 – 13 ธ.ค. 66 BCAP-USL
กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้
ตราสารหนี้, Feeder Fund
04 – 08 ธ.ค. 66 KTGOV3M11
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M11
ตราสารหนี้
01 – 08 ธ.ค. 66 UGLDC1Y1
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1
กองทุนผสม
01 – 07 ธ.ค. 66 SCBCP3M44
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 44
ตราสารหนี้
30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 66 KKP NDQ100-UH FUND
กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED
ตราสารทุน, Feeder Fund
28 พ.ย. – 08 ธ.ค. 66 SCBCP3M43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 43
ตราสารหนี้
28 พ.ย. – 08 ธ.ค. 66 SCBCP6M29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29
ตราสารหนี้
28 พ.ย. – 04 ธ.ค. 66 KJG6MB
กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB
ตราสารหนี้
27 พ.ย. – 15 ธ.ค. 66 PRINCIPAL GCREDIT
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต
ตราสารหนี้, Feeder Fund
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66 KGTECHRMF
กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารทุน, RMF
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66 KPLANETRMF
กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตราสารทุน, RMF
22 พ.ย. – 04 ธ.ค. 66 AIA-SEL
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์
ตราสารทุน
Back to Top