ราคาทองวันนี้ปรับ 5 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 25,750.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ครั้งที่         รับซื้อ       ขายออก         รับซื้อ       ขายออก  เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1      25,550.00    25,650.00    25,089.80    26,150.00    -250
2      25,600.00    25,700.00    25,135.28    26,200.00      50
3      25,650.00    25,750.00    25,180.76    26,250.00      50
4      25,700.00    25,800.00    25,241.40    26,300.00      50
5      25,650.00    25,750.00    25,180.76    26,250.00     -50