วิษณุ ชี้หากโควิดยังระบาด กกต.จังหวัดมีอำนาจเลื่อนเลือกตั้งเทศบาลได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งสภาเทศบาลที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า กกต.จังหวัด สามารถประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ และกฎหมายได้ให้อำนาจในการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนได้ หากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เกิดการระบาด

ทั้งนี้ เบื้องต้น กกต.ยืนยันว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้ เพราะมีประสบการณ์จากการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุข ซึ่ง กกต.ได้ดำเนินการจัดการมาอยู่แล้ว เช่น เพิ่มหน่วยเลือกตั้งไม่ให้แออัด เว้นระยะห่าง และทำความสะอาด แต่ทั้งนี้ การเลื่อนวันจะต้องระบุวันที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ห่วงคือกังวลว่าประชาชนจะออกไปใช้สิทธิ์น้อย

นายวิษณุ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดเล็ก มีการประเมินสถานการณ์ในทุกสัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระยะที่ 1 ยังไม่ถึงขั้นรวบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสถานการณ์ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ก็มีการประเมินสถานการณ์ในทุกพื้นที่ สำหรับในส่วนกลาง ก็ทำหน้าที่ออกข้อกำหนดตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้คุ้มครองการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ยอมรับว่าแต่ละจังหวัดก็ยังมีข้อกังวลในมาตรฐานการปฏิบัติ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะจำนวนจังหวัดที่ติดเชื้อ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ส่วน 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งยังสามารถควบคุมดูแลได้อยู่ ขณะเดียวกันเตรียมนำการแก้ปัญหาที่ จ.สมุทรสาคร มาเป็นโมเดล เพราะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือเสนอให้มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวแต่อย่างใด แต่กังวลสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ดี หากแต่ละพื้นที่จะประกาศเคอร์ฟิวก็ต้องมีการรายงานมาให้นายกรัฐมนตรีรับทราบก่อนที่จะไปดำเนินการได้เอง