สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 3,897.61 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                    
                                         
สถาบัน             5,085.88   3.61   7,205.01   5.12  -2,119.14
นักลงทุนต่างประเทศ       53,545.28  38.05  57,442.89  40.82  -3,897.61
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        14,896.29  10.59  12,639.14   8.98   2,257.15
นักลงทุนทั่วไป          67,196.86  47.75  63,437.27  45.08   3,759.59
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             5,026.17   3.70   7,123.61   5.25  -2,097.45
นักลงทุนต่างประเทศ       52,888.67  38.95  56,798.56  41.82  -3,909.89
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        14,895.22  10.97  12,638.47   9.31   2,256.76
นักลงทุนทั่วไป          62,991.89  46.39  59,241.31  43.62   3,750.58
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน              59.71   1.21    81.40   1.65    -21.69
นักลงทุนต่างประเทศ         656.61  13.34    644.33  13.09    12.28
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          1.07   0.02     0.67   0.01     0.39
นักลงทุนทั่วไป          4,204.97  85.43   4,195.96  85.24     9.01

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,620.02 จุด ลดลง 11.13 จุด (-0.68%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 135,802 ล้านบาท