ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 94,373 ล้านบาท

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ 
มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 94,373 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 12,277 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 10,668 ล้านบาท 
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 800 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.99% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้ 
     Yield Curve ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 2-3 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้
NET OUTFLOW 800 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 800 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 
ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,577 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามแถลงการณ์
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารหนี้ไทย         23-02-2021      %Change      
มูลค่าการซื้อขาย         94,372.95 ลบ.            
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน   0.45 %      +0.03 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี     0.51 %      +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี     0.99 %      -0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) 
ประเภทตราสาร            ล้านบาท      %Change      
ตั๋วเงินคลัง             3,926.64       +73 %
พันธบัตรรัฐบาล           21,354.29       -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล           0.00        n/a
พันธบัตร ธปท.           62,969.42       +246 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ           226.97        n/a
หุ้นกู้เอกชน             4,758.98        -8 %
พันธบัตรต่างประเทศ            0.00        n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า