จีนเตรียมออกมาตรการควบคุมคุณภาพหนี้ของธนาคารพาณิชย์

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารและการประกันภัยของจีนประกาศยกระดับการควบคุมคุณภาพหนี้ของธนาคารพาณิชย์ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแห่งประเทศจีน เปิดเผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกลไกตลาดและการพัฒนาของตลาดทุน ธุรกิจการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และธนาคารเงานั้น ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับภาระหนี้ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาในการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการฯ ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ควรต้องปรับปรุงเสถียรภาพของแหล่งหนี้ ยกระดับการติดตาม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในแง่ขนาดและโครงสร้างหนี้ ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของหนี้ขนาดใหญ่และผิดปกติได้

ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงความหลากหลายของโครงสร้างหนี้ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมดัชนีโครงสร้างหนี้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ลูกค้า และชนิดของผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการฯกล่าวเสริมว่า ธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้รับฝากเงินด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย อาทิ การฝากเงินผ่านบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากเงินผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน