สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 354.29 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                   
                                        
สถาบัน             4,282.39   6.90   3,797.45   6.12   484.94
นักลงทุนต่างประเทศ       24,695.50  39.81  25,049.80  40.39  -354.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        4,679.27   7.54   4,569.13   7.37   110.14
นักลงทุนทั่วไป          28,369.89  45.74  28,610.67  46.13  -240.78
                                        
SET Market                                   
                                        
สถาบัน             4,237.47   7.68   3,616.06   6.55   621.41
นักลงทุนต่างประเทศ       23,954.13  43.40  24,270.51  43.97  -316.38
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        4,670.95   8.46   4,561.31   8.26   109.64
นักลงทุนทั่วไป          22,334.38  40.46  22,749.05  41.21  -414.67
                                        
MAI Market                                   
                                        
สถาบัน              44.92   0.66    181.39   2.66  -136.47
นักลงทุนต่างประเทศ         741.37  10.85    779.29  11.41   -37.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          8.32   0.12     7.82   0.11    0.50
นักลงทุนทั่วไป          6,035.51  88.37   5,861.62  85.82   173.89

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,588.19 จุด ลดลง 3.65 จุด (-0.23%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 55,197 ล้านบาท