ราคาทองวันนี้ปรับ 5 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 26,250.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ครั้งที่         รับซื้อ       ขายออก         รับซื้อ       ขายออก  เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1      26,150.00    26,250.00    25,681.04    26,750.00    100
2      26,100.00    26,200.00    25,635.56    26,700.00    -50
3      26,050.00    26,150.00    25,574.92    26,650.00    -50
4      26,100.00    26,200.00    25,635.56    26,700.00     50
5      26,150.00    26,250.00    25,681.04    26,750.00     50