WHO ชี้โควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2

นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลกระทบนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปี

"โลกได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต่อหลายชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเกือบทั้งโลกต่างก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งผลกระทบนี้ใหญ้กว่าที่โลกเคยเผชิญมานับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพจิต" นายแพทย์ทีโดรสกล่าว

ทางด้านแพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์โคฟ หัวหน้าแผนกโรคอุบัติใหม่ของ WHO กล่าวว่า ผลกระทบมีได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละคน เช่น คนที่ต้องสูญเสียคนรักหรือสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่ต้องตกงาน หรือผู้ที่ต้องอยู่กับบ้าน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส

แพทย์หญิงแวน เคอร์โคฟกล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาว ซึ่งรัฐบาล ชุมชน และครอบครัวควรให้ความเอาใจใส่มากขึ้น