(เพิ่มเติม) ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 ต.ค.64 เพิ่มขึ้น 583,994 โดส

     ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 ต.ค.64 มีจำนวน
ผู้ได้รับวัคซีน 583,994 โดส รายละเอียดดังนี้

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน         เพิ่มขึ้น (โดส)   สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64
13 ต.ค.64            583,994      62,579,803
เข็มที่ 1              343,822      36,239,806 
เข็มที่ 2              219,841      24,502,527
เข็มที่ 3              20,331      1,837,470
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     สำหรับการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเดือนต.ค.64 เน้นเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด (ชาวไทยและชาวต่าง
ชาติ) อย่างน้อย 50% ในระดับจังหวัด และอย่างน้อย 70% ในหนึ่งพื้นที่ (COVID Free Area) และเพิ่มความครอบคลุมอย่างน้อย 80% 
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ กรุงเ
     นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมเป้าหมายในการเตรียมพร้อมสำหรับเปิดประเทศในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว 15 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์ หนองคาย อุดรธานี 
ระยอง ตราด