TIP ปันผลในอัตรา 1.30 บ./หุ้น XD 11 มี.ค.

     บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) แจ้งการจ่ายปันผล

เรื่อง                                : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                          : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)               : 12 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 11 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                  : 1.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                        : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                             : 19 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                             : กำไรสะสม

 
Symbol: TIP