ราคาทองวันนี้ปรับ 5 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 26,050.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ครั้งที่         รับซื้อ       ขายออก         รับซื้อ       ขายออก  เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1      25,950.00    26,050.00    25,483.96    26,550.00    -100
2      26,000.00    26,100.00    25,529.44    26,600.00      50
3      26,050.00    26,150.00    25,574.92    26,650.00      50
4      26,000.00    26,100.00    25,529.44    26,600.00     -50
5      25,950.00    26,050.00    25,483.96    26,550.00     -50