ตลท.ให้ BEAUTY ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 8 มี.ค.-16 เม.ย.

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หลักทรัพย์                   ชื่อย่อ     วันเริ่มต้น        วันสิ้นสุด
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)	        BEAUTY	   08 มี.ค. 2564	  16 เม.ย. 2564


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++