สภาฯ เข้มมาตรการสกัดโควิด-19 รองรับกลับมาเปิดประชุม 20-22 ม.ค.นี้

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาฯ วันที่ 20-22 ม.ค.64 ว่า หลังงดการประชุมเนื่องจากแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังทรงตัวอยู่ ดังนั้นเมื่อสภาฯ จะกลับมาให้มีการประชุมก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิม

โดยกำหนดทางเข้าออกสภาฯ ไว้เพียง 3 ทาง จากเดิมที่มีทางเข้าหลายทาง โดยการขึ้นลิฟต์จะแยกฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง เพื่อลดความแออัด และมีการคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากากตามมาตรการเดิมทุกอย่าง ส่วน ส.ส.หรือผู้ติดตามที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 5 จังหวัด หากจะเข้าสภาฯ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากพื้นที่ว่าปลอดจากเชื้อโควิดมาแสดง ซึ่งถือเป็นการคัดกรองส่วนหนึ่ง และเมื่อกลับไปแล้วต้องปฎิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของ ศบค. คือต้องไม่ไปตามที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งทางสภาฯ ก็จะออกหนังสือรับรองให้

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า ในกรณีที่ ส.ส.และผู้ติดตามจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่มีใบรับรองแพทย์ ทางสภาฯมีบริการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rapid test ก่อนเข้าสภาฯ ซึ่งมีบริการอยู่ทุกชั้น โดยจะทราบผลใน 15 นาที ส่วน ส.ส.และผู้ติดตามในพื้นที่อื่นที่ต้องการตรวจด้วย Rapid test ก็สามารถตรวจได้ และในส่วนของผู้ติดตามนั้นขอให้อยู่ในห้องของพรรคการเมืองแต่ละพรรค จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการควบคุมโรค