ญี่ปุ่นเพิ่มคาดการณ์การบริโภคครั้งแรกในรอบ 13 เดือน ขณะหั่นคาดการณ์ส่งออกในพ.ย.

ญี่ปุ่นปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การบริโภคเป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดือน เนื่องจากการใช้จ่ายภาคบริการปรับตัวขึ้น แต่ได้ปรับลดคาดการณ์ต่อการส่งออกและการผลิตลง จากผลพวงของปัญหาเรื้อรังด้านอุปทานและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจคงการประมาณการทางเศรษฐกิจในภาพรวมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยระบุว่า รัฐบาลได้จับตาความเสี่ยงของเศรษฐกิจขาลงจากภาวะขาดแคลนอุปทานและราคาวัตถุดิบ

ญี่ปุ่นได้ระบุในรายงานเศรษฐกิจประจำเดือนพ.ย. ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะในวันนี้ว่า "เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างอ่อนแออย่างต่อเนื่อง แม้ผลกระทบร้ายแรงจากโควิด-19 จะทยอยลดน้อยลงอย่างช้า ๆ"

ในบรรดาองค์ประกอบสำคัญทางเศรษฐกิจ รายงานฉบับนี้ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ต่อการบริโภคภาคเอกชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปี 2563 เพราะความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นและการใช้จ่ายด้านบริการ อาทิ ร้านอาหารและโรงแรม ที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดการคาดการณ์การส่งออกติดต่อกัน 2 เดือน สืบเนื่องมาจากยอดส่งออกในตลาดเอเชียที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การผลิตอ่อนแอ ซึ่งถูกปรับลดคาดการณ์ลงเช่นเดียวกัน

อนึ่ง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ได้บั่นทอนยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตที่ก่อนหน้านี้มีความแข็งแกร่ง