ราคาทองวันนี้ปรับ 3 รอบ ทองคำแท่งล่าสุดขายออกบาทละ 26,350.00 บาท

รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

วันนี้ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันหลายรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ

ครั้งที่         รับซื้อ       ขายออก         รับซื้อ       ขายออก  เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1      26,350.00    26,450.00    25,878.12    26,950.00    -100
2      26,300.00    26,400.00    25,832.64    26,900.00     -50
3      26,250.00    26,350.00    25,772.00    26,850.00     -50