*FSMART จับมือ SABUY เพิ่มช่องทางเติมเงินเข้า SBM Wallet ผ่านตู้บุญเติม

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) ร่วมกับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดบริการเติมเงินเข้า SABUY Money Wallet (E-Wallet จาก SABUY) ผ่านตู้บุญเติม เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป และในอนาคตอาจเห็นความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายช่องทางอัตโนมัติและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อีกหลายด้าน

ในส่วนของ FSMART ปีนี้มีเป้าหมายชัดเจนที่จะรุกธุรกิจเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) แบบครบวงจร ทั้งให้บริการฝากเงิน โอนเงิน เปิดบัญชีธนาคารผ่านบริการแสดงตัวตน และปีนี้เตรียมเปิดให้บริการตู้ถอนเงินสดผ่าน"ตู้บุญเติม" (Mini ATM) โดยวางเป้าหมายให้ ตู้บุญเติม เปรียบเสมือนสาขาธนาคารในชุมชน ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบวงจรภายในตู้เดียว ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการธนาคารได้มากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าปี 64 จะมีจำนวนธุรกรรม Banking Agent เพิ่มขึ้นกว่า 30% จากปี 63 โดยปัจจุบันเป็นตัวแทนให้บริการทางการเงินกับ 6 ธนาคาร และอยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณิชย์อีก 2 แห่ง พร้อมมั่นใจว่าจากบริการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากความร่วมมือกับ SABUY จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของปีนี้