ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 32 ราย, สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 32 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 32 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ต่างชาติ 28 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 581 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 34,966 ราย

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ โรงาน อาคาร สำนักงาน และ พื้นที่พักคนงานโดยรอบ สถานที่ประกอบการของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด และสถานที่พักซากสัตว์ ในต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นเวลา 14 วันและให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการหรือสถานที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมีความผิดมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง