โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 22 ก.ค. 2564

     รายงาน 10 อันดับของโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 
สูงสุดประจำวันที่ 22 ก.ค.2564 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 16.97%
     สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2564 ที่ 69,687.13 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 
10 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายรวม มูลค่าสูงสุด ได้แก่        

อันดับ ชื่อย่อโบรกเกอร์ มาร์เก็ตแชร์(%)
 1  PHATRA     16.97%  
 2  KGI       7.50%   
 3  FSS       5.35%   
 4  UBS       5.06%   
 5  JPM       5.03%   
 6  KINGSFORD    4.91%   
 7  MBKET      4.89%   
 8  BLS       4.44%   
 9  CGS-CIMB     4.36%   
 10 KS        3.53%