นพชัย วีระมาน ตัดขายหุ้น KOOL จำนวน 3.125% คงเหลือถือ 18.419%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา นายนพชัย วีระมาน จำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) จำนวน 3.125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 18.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ