สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 87.05 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                    
                                         
สถาบัน             5,915.47   7.53   3,482.27   4.43   2,433.21
นักลงทุนต่างประเทศ       29,513.43  37.58  29,600.47  37.69    -87.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        7,529.93   9.59   7,480.00   9.52    49.93
นักลงทุนทั่วไป          35,577.41  45.30  37,973.50  48.35  -2,396.10
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             5,899.47   8.47   3,469.89   4.98   2,429.59
นักลงทุนต่างประเทศ       28,831.93  41.37  28,842.26  41.39    -10.33
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        7,518.55  10.79   7,467.72  10.72    50.83
นักลงทุนทั่วไป          27,437.18  39.37  29,907.27  42.92  -2,470.09
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน              16.00   0.18    12.38   0.14     3.62
นักลงทุนต่างประเทศ         681.50   7.70    758.21   8.57    -76.72
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          11.38   0.13    12.28   0.14    -0.90
นักลงทุนทั่วไป          8,140.23  91.99   8,066.23  91.15    73.99

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,552.36 จุด เพิ่มขึ้น 11.48 จุด (+0.74%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 69,687 ล้านบาท