(เพิ่มเติม) ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7,779 ราย ATK 7,893 ตาย 56 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,779 ราย ประกอบด้วย

- ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,731 ราย

- จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 30 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 16 ราย

- ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 7,893 ราย

- เสียชีวิต 56 ราย เป็นเพศชาย 33 ราย เพศหญิง 23 ราย สัญชาติไทย 55 ราย เมียนมา 1 ราย อายุเฉลี่ย 76 ปี (อายุระหว่าง 1-98 ปี) แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ราย คิดเป็น 77% ผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 10 ราย คิดเป็น 18% และไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเป็น 5%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 4,361,016 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 9,286 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 29,367 ราย

จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 2,643 ราย, ขอนแก่น 292 ราย, สุรินทร์ 280 ราย, ชลบุรี 235 ราย, บุรีรัมย์ 219 ราย, ร้อยเอ็ด 216 ราย, อุบลราชธานี 206 ราย, สมุทรปราการ 195 ราย, นนทบุรี 150 ราย และฉะเชิงเทรา 138 ราย

ขณะที่สถานการณ์การระบาดทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 519,737,077 ราย เสียชีวิต 6,284,597 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 84,066,379 ราย อันดับ 2 อินเดีย 43,116,600 ราย อันดับ 3 บราซิล 30,639,130 ราย อันดับ 4 ฝรั่งเศส 29,097,570 ราย และอันดับ 5 เยอรมนี 25,665,910 ราย ส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 24