ทั่วโลกติดโควิดทะลุ 587,000,000 ราย ตายกว่า 6,400,000 ราย

Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก ระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมทั่วโลกมีจำนวน 587,110,053 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ระดับ 6,431,557 ราย

สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลก (93,793,666) รองลงมาคืออินเดีย (44,107,588)

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 33 ล้านราย ได้แก่ ฝรั่งเศส บราซิล

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 31 ล้านราย ได้แก่ เยอรมนี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 23 ล้านราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 21 ล้านราย ได้แก่ อิตาลี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 20 ล้านราย ได้แก่ เกาหลีใต้

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 18 ล้านราย ได้แก่ รัสเซีย

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 15 ล้านราย ได้แก่ ตุรกี

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 13 ล้านราย ได้แก่ ญี่ปุ่น สเปน

ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 11 ล้านราย ได้แก่ เวียดนาม

นอกจากนี้ สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลก (1,057,811) ตามมาด้วยบราซิล (679,594) อินเดีย (526,600)