โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2565

     รายงาน 10 อันดับของโบรกเกอร์ที่มีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 
สูงสุดประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2565 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มีมาร์เก็ตแชร์สูงเป็นอันดับหนึ่งที่ 19.82%
     สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ที่ 63,892.96 ล้านบาท โดยมีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 
10 อันดับแรกที่มีนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ-ขายรวม มูลค่าสูงสุด ได้แก่     

อันดับ ชื่อย่อโบรกเกอร์ มาร์เก็ตแชร์(%)
 1  KKPS      19.82%  
 2  KGI       8.08%   
 3  FSS       6.11%   
 4  KINGSFORD    5.46%   
 5  UBS       4.81%   
 6  JPM       4.59%   
 7  MST       3.84%   
 8  BLS       3.56%   
 9  CGS-CIMB     3.53%   
 10 CLSA       3.50%