เลือกตั้งกทม.: กกต.แจงสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ใช้สีน้ำตาล-ส.ก.สีชมพู

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 พ.ค.

สำหรับบัตรเลือกตั้งส.ก. จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีน้ำตาล ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ได้อย่างถูกต้องต่อไป