รัสเซียระงับส่งออกกระแสไฟฟ้าให้ฟินแลนด์ มีผลพรุ่งนี้

Fingrid ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของฟินแลนด์ เปิดเผยว่า Inter RAO ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของรัสเซีย จะยุติการส่งออกกระแสไฟฟ้าให้กับฟินแลนด์ตั้งแต่เวลา 01.00 น.ของวันที่ 14 พ.ค.ตามเวลาท้องถิ่น

แถลงการณ์ระบุว่า การระงับการส่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวมีสาเหตุจากปัญหาในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ Inter RAO

อย่างไรก็ดี Fingrid ยืนยันว่า การที่ Inter RAO ระงับการส่งออกกระแสไฟฟ้าจะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าในฟินแลนด์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่นำเข้าจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนเพียง 10% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในฟินแลนด์