สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,800.75 ลบ.(SET+MAI)

     เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

กลุ่ม            มูลค่าซื้อ (ลบ.)    %   มูลค่าขาย (ลบ.)  %  สุทธิ (ลบ.)

All Market                                    
                                         
สถาบัน             3,249.78   8.21   2,828.18   7.14    421.60
นักลงทุนต่างประเทศ       19,007.53  48.00  21,808.28  55.07  -2,800.75
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,897.00   7.32   2,810.36   7.10    86.64
นักลงทุนทั่วไป          14,446.40  36.48  12,153.89  30.69   2,292.51
                                         
SET Market                                    
                                         
สถาบัน             3,223.93   8.62   2,770.95   7.40    452.98
นักลงทุนต่างประเทศ       18,855.28  50.39  20,260.37  54.14  -1,405.09
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์        2,896.55   7.74   2,810.18   7.51    86.37
นักลงทุนทั่วไป          12,444.87  33.26  11,579.13  30.94    865.74
                                         
MAI Market                                    
                                         
สถาบัน              25.85   1.19    57.23   2.63    -31.38
นักลงทุนต่างประเทศ         152.25   6.98   1,547.91  71.00  -1,395.66
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์          0.45   0.02     0.18   0.01     0.27
นักลงทุนทั่วไป          2,001.53  91.81    574.76  26.36   1,426.77

     ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,419.44 จุด เพิ่มขึ้น 3.66 จุด (+0.26%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 37,420.63 ล้านบาท