รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมายวันนี้

ชื่อหุ้น เครื่องหมาย/กิจกรรม รายละเอียด
FTREIT
XD
หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPRIME
XD
หุ้นละ 0.1230 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
NINE
XR
1.5232 : 1 @ 3.30 บาท (จองซื้อ 24 - 30 มิ.ย. 2565)
VIBHA-W3
XE
1 : 1.0023 @ 2.993 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2565)
TPRIME
XN
หุ้นละ 0.037 บาท
NMG
เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Nation Multimedia Group Public Company Limited ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Nation Group (Thailand) Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: NMG ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: NATION
VIBHA-W3
ซื้อขายวันสุดท้าย
-

ปฏิทินหุ้นทั้งหมด

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ชื่อหุ้น เครื่องหมาย/กิจกรรม รายละเอียด
20 พ.ค. 2565
JASIF
XD
หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 พ.ค. 2565
SPRIME
XD
หุ้นละ 0.1490 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 พ.ค. 2565
TSTH
XD
หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 พ.ค. 2565
PPPM
XR
1 : 3 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 13 - 17 มิ.ย. 2565)
20 พ.ค. 2565
PPPM
XW
6 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
20 พ.ค. 2565
VIBHA-W3
XE
1 : 1.0023 @ 2.993 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2565)
21 พ.ค. 2565
BROOK-W5
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
24 พ.ค. 2565
ADD
XD
หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
BBGI
XD
หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
KTBSTMR
XD
หุ้นละ 0.1733 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
PSL
XD
หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
SUPEREIF
XD
หุ้นละ 0.25272 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
TSC
XD
หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564- 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
CPANEL
XW
5 : 1
24 พ.ค. 2565
ALL
XT
1 : 1
24 พ.ค. 2565
BRRGIF
XN
หุ้นละ 0.40 บาท
24 พ.ค. 2565
JMART-W3
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
24 พ.ค. 2565
PERM-W1
ซื้อขายวันสุดท้าย
-
25 พ.ค. 2565
AIMIRT
XD
หุ้นละ 0.2215 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
ALLY
XD
หุ้นละ 0.1620 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
AMATAR
XD
หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
BGC
XD
หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
HREIT
XD
หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
JMART-W3
XE
1 : 1.13019 @ 9.73303 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 2-16 มิ.ย. 2565)
25 พ.ค. 2565
PERM-W1
XE
1 : 1 @ 1.80 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 2 - 16 มิ.ย. 2565)
25 พ.ค. 2565
AIMCG
XN
หุ้นละ 0.10 บาท
26 พ.ค. 2565
BKI
XD
หุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
26 พ.ค. 2565
BOFFICE
XD
หุ้นละ 0.1753 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 พ.ค. 2565
OISHI
XD
หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
26 พ.ค. 2565
PROSPECT
XD
หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
26 พ.ค. 2565
PPM
XW
2 : 1
26 พ.ค. 2565
PROSPECT
XN
หุ้นละ 0.1975 บาท
27 พ.ค. 2565
B-WORK
XD
หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2565
KAMART
XD
หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2565
META
XR
10 : 3 @ 0.47 บาท (จองซื้อ 17 - 23 มิ.ย. 2565)
27 พ.ค. 2565
NER-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
28 พ.ค. 2565
CHAYO-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
28 พ.ค. 2565
PORT-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
30 พ.ค. 2565
THE
XD
หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
30 พ.ค. 2565
WHART
XD
หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 พ.ค. 2565
YGG
XD
หุ้นละ 0.109 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
30 พ.ค. 2565
POLAR
XR
3.34 : 1 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 18 - 22 ก.ค. 2565)
30 พ.ค. 2565
LEO
XW
1 : 100
30 พ.ค. 2565
TNDT
XW
4 : 1
30 พ.ค. 2565
LEO
XB
1,255 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
11 มิ.ย. 2565
J-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
15 มิ.ย. 2565
VIBHA-W3
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
16 มิ.ย. 2565
VIBHA
XW
12 : 1
18 มิ.ย. 2565
JMART-W3
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
18 มิ.ย. 2565
PERM-W1
เพิกถอนหลักทรัพย์
-
07 ก.ค. 2565
GSC
XR
1 : 1 @ 3.06 บาท (จองซื้อ 1 - 5 ส.ค. 2565)
07 ก.ค. 2565
GSC
XW
2 : 1
11 ก.ค. 2565
ECL
XW
3 : 1

รายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้

ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด
FTREIT
01 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TPRIME
08 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1230 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ปฏิทินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด
20 พ.ค. 2565
JASIF
08 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 พ.ค. 2565
SPRIME
06 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1490 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 พ.ค. 2565
TSTH
19 ส.ค. 2565
หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
ADD
09 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
BBGI
09 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
KTBSTMR
09 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1733 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
PSL
08 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 พ.ค. 2565
SUPEREIF
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.25272 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2565
TSC
09 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564- 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
25 พ.ค. 2565
AIMIRT
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.2215 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
ALLY
15 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1620 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
AMATAR
13 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
BGC
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
25 พ.ค. 2565
HREIT
24 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 พ.ค. 2565
BKI
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
26 พ.ค. 2565
BOFFICE
16 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1753 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 พ.ค. 2565
OISHI
06 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
26 พ.ค. 2565
PROSPECT
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
27 พ.ค. 2565
B-WORK
14 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2565
KAMART
10 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 พ.ค. 2565
THE
15 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
30 พ.ค. 2565
WHART
15 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 พ.ค. 2565
YGG
13 มิ.ย. 2565
หุ้นละ 0.109 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

Tender Offer

วันที่ทำคำเสนอซื้อ ชื่อหุ้น รายละเอียด
10 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2565
TQR
127,810,000 หุ้น หุ้นละ 5.10 บาท

หมายเหตุ

 • XD (Excluding Dividend): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XR (Excluding Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XA (Excluding All): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise): แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XM (Excluding Meetings): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XN (Excluding Capital Return): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit): ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Back to Top