รัฐบาลเคาะกรอบวงเงินรายจ่ายปีงบฯ 64 ที่ 3.3 ล้านลบ. เสนอครม. 7 ม.ค.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3.30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาทจากปีงบประมาณ 2563 หรือเพิ่มขึ้น 3.1% โดยเป็นประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาล 2.777 ล้านล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 5.23 แสนล้านบาท ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2564 ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วง 3.1 – 4.1% อัตราเงินเฟ้อ 0.7 -1.7%

“ที่ประชุม 4 หน่วยงาน คือ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 7 ม.ค.63” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยังคงเป็นนโยบายขาดดุลงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ธ.ค. 62)

Back to Top