THAI-สหภาพฯ บรรลุข้อตกลงให้พนักงานยังทำงานแต่ปรับลดเงินเดือน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า วานนี้ (3 เมษายน 2563) ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย นำโดย นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้ขอเข้าพบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัทฯ ยกเลิกประกาศบริษัทฯ ที่ 042/2563 เรื่อง บริษัทฯ หยุดทำการบินชั่วคราว และให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โดยสาระสำคัญในข้อเรียกร้องที่เสนอ คือให้พนักงานยังคงปฏิบัติงาน และสมัครใจปรับลดเงินเดือนในอัตราที่ได้มีการตกลงร่วมกัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระของบริษัทฯ และเพื่อให้การเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ เป็นไปตามขั้นตอนจึงให้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมี พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้การประชุมได้บรรลุข้อตกลงตามที่สหภาพแรงงานฯ เสนอ และได้นำข้อตกลงดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษในวานนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบข้อตกลงให้พนักงานมาทำงาน ซึ่งบางหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และบางหน่วยยังคงเดินทางมาปฏิบัติงานที่ทำงาน ขึ้นกับประเภทของงาน

ทั้งนี้ การบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สหภาพแรงงานฯ และฝ่ายบริหาร นับเป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงให้เห็นว่า สหภาพแรงงานฯ และพนักงานการบินไทย ให้ความร่วมมือและพร้อมใจเสียสละ เพื่อร่วมรักษาการบินไทย ให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 เม.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top