กรมการจัดหางานเผยเดือนมี.ค. ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างงานกว่า 1.4 แสนคน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากตัวเลขลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ และส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ ผ่าน https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง

พบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กรณีว่างงานแล้ว 144,861 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 84,177 คน คิดเป็น 41.89% และเดือนมกราคม จำนวน 74,775 คน คิดเป็น 48.38%

ด้าน ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจนทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเองจะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน แต่หากเป็นกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว จะต้องลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 เม.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top