BA ปิดให้บริการชั่วคราว 3 สนามบิน สมุย-สุโขทัย-ตราด

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้ปิดการให้บริการสนามบินของบริษัท ทั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว โดยสนามบินตราด จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2563 และสนามบินสมุย กับสนามบินสุโขทัย จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563

ยกเว้นกรณีการให้บริการอากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงอากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 เม.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top