TEAMG เซ็นสัญญารับงานใหม่ 5 โครงการ มูลค่า 1,041.24 ลบ.

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่าบริษัทลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563 รวม 5 โครงการ มีมูลค่างานรวมประมาณ 1,041.24 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย

  1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 68 เดือน
  2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์ และ ประเมินผล สำหรับการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง มีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน
  3. สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยทา ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขณะที่มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน
  4. สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน
  5. สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด โดยมีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 63)

Tags: ,
Back to Top